سامانه هوشمند بیمه اسوه


شرکت اسوه ایران اولین بار سامانه متمرکز بیمه گری را در هفتمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه معرفی کرد.
سهما (سامانه هوشمند بیمه اسوه) سامانه متمرکز بیمه گری (core insurance) است که به صورت یکپارچه با سامانه متمرکز بانکی عمل
می نماید. این سامانه مدیریت فرایندهای صدور، خسارت مالی، اتکایی و کارمزد را در کلیه رشته های بیمه ای بر عـهده دارد و مشــتمل بر
بیش از 100 زیرسیستم مختلف می باشد.
سهما یک سامانه تمام پارامتریک است که انعطاف پذیری فوق العاده ای را برای شرکت بیمه گر به ارمغان می آورد. شـفاف ســازی و کنترل
فعالیت های نمایندگان و بیمه گذاران در حوزه مالی، اینترنت بیمه، سامانه امتیاز بندی و طبقه بندی بـیمه گــذاران و یکپارچـگی کانــال های
ارتباطی مختلف مانند اینترنت، تلفن بیمه، پیام کوتاه و پـست الکترونیکی از ویـژگی های منحصر به فرد سهما به شمار می رود.
این سامانه به موتور مدیریت گردش کار سازمانی نیز مجهز است و توانمندی منحصر به فردی را در اختیار شرکت بیمه گر استفاده کننده از
آن، در یکپارچگی فرایندهای اجرایی سازمان با سامانه متمرکز بیمه گری قرار می دهد.


مشخصات سامانه هوشمند بیمه اسوه

الف- ویژگی های کارکردی
• مدیریت فرآیندهای صدور بیمه نامه و الحاقیه به صورت پویا و قابل تعریف
• انجام محاسبات و کنترل قوانین تجاری به صورت تمام پارامتریک
• مدیریت قسط بندی و کنترل آنلاین معوقات حق بیمه بر اساس قوانین و پارامترهای قابل تنظیم
• امکان وصول حق بیمه از کانال های مختلف (حضوری، اینترنتی، دستگاه های پرداخت الکترونیک (POS)، نرم افزارهای همراه بانک)
• كنترل‌هاي خاص و بروز براي مديريت وصول بدهي‌هاي نمايندگان و واحد‌هاي صدور به صورت اتوماتيك
• محاسبه و پرداخت كارمزد نمايندگي ها بر اساس آيين نامه هاي داخلي و وصول حق بيمه ها
• مدیریت پرونده ها و حواله های خسارت
• انعطافپذيري فوق العاده در تعريف محصولات و طرح‌هاي جديد (ايجاد تنوع محصول)
• ابزار‌هاي ويژه (فروش گروهي محصولات) براي مشتريان گروهي
• ابزارهاي ويژه (كارمزد، برنامه هاي موبايل و سرويس‌هاي اطلاع‌رساني) براي توانمند سازي شبكه فروش
• اینترنت بیمه و دسترسی شفاف بیمه گذاران به اطلاعات بیمه ای
• سامانه مدیریت ارتباط با نمایندگان (ARM)
• مدیریت کانال های ارتباطی (Channel Manager)
• مدیریت ارتباط با بیمه گذاران (ICRM)
• ارتباط با سامانه های جمع آوری اطلاعات بیمه مرکزی (سنهاب)
• ارتباط با سامانه مدیریت مستندات (Document Management)

ب- ویژگی های غیر کارکردی
• روان سازی و تسریع فرآیندهای سازمانی
• تركيب مناسب ساختار- فرآيند- داده- دستورالعمل- كنترل
• مدیریت پارامتریک پیکربندی (Configuration Management)
• انعطاف پذیری در برابر تغییرات گوناگون درونی و برونی (Full Parametric)
• کاربری آسان (User Friendly)
• مدل محاسباتی و مدل بیمه ای بوده و قابلیت یکپارچگی با سامانه های بانکی رادارد