سامانه سپرده و خدمات

سامانه سپرده و خدمات شامل بخشهای مختلفی می باشد که مبتنی بر مدل محصول محور طراحی و تولید گردیده است.


مشخصات سامانه سپرده و خدمات

الف – ویژگی های کارکردی
• مديريت اطلاعات پايه و پیکره بندی
• مديريت مشتريان
• مديريت کاربران
• مدیریت صندوق, تحويلداری و خزانه داری
• مديريت سپرده (قرض الحسنه جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، کوتاه مدت ، مدت دار)
• مدیریت قبوض
• مدیریت کارمزد
• مديريت چک, چک بانکی, کلرينگ
• مدیریت بانکداری الکترونیک


ب – ویژگی های غیر کارکردی

• مبتنی بر معماری سرویس گرا
• مبتنی بر سکوی J2EE
• انعطاف پذیری
• مقیاس پذیری
• طراحی جهت حجم تراکنش بالا
• بهینه شده جهت پلتفرم IBM