معرفی سامانه حسابداری و دفترکل

سامانه حسابداری و دفتر کل به عنوان بخشی از سامانه هوشمند بانکداری اسوه، امکان دریافت، طبقه‌بندی، جمع‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی از سایر سامانه‌ها همچون سپرده، تسهیلات ، درگاههای غیر حضوری و غیره را به‌صورت خودکار
فراهم کرده و گزارش‌های مالی یکپارچه‌ای را از وضعیت بانک در ابعاد مختلف به شما ارائه می‌کند.
با توجه به ساختار معماری منعطف این سامانه ، اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می‌توانند به سامانه حسابداری منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به‌هنگام می باشند ، (Online) همچنین بنا به درخواست مدیران سامانه این امکان
وجود دارد که تراکنش های مالی با تاخیری زمانبندی شده به سامانه حسابداری منتقل شوند که این امکان باعث مدیریت بار اضافه روی سامانه یکپارچه می شود (Scheduled).


ویژگی های سامانه حسابداری و دفتر کل
* ویژگی های عمومی

– چند شرکتی (Multi-Company)
– چند ارزی (Multi-Currency)
– چند شعبه ای (Multi-Branch )
-کنترل دسترسی در سطح اجزاء (سرفصل ها ، مراکز ، خوشه های مجازی و … )


*ویژگی های کارکردی
الف- حسابداری


– اسناد

• امکان تعریف قالب برای اسناد حسابداری جهت تولید خودکار اسناد مرتبط با عملیات سامانه بانکداری متمرکز
• امکان تعریف قالب برای سند دستی صادره از ستاد ، سرپرستی و یا شعبه
• امکان استفاده از موتور تعریف قاعده برای ثبت سند (Rule Engine)
• امکان ثبت اطلاعات سند در وضعیت های مختلف و قابل تعریف (صورت یادداشت، موقت و دائم و ..)
• امکان تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
• امکان ثبت سند گروهی ورودی از سایر سامانه ها
• امکان کنترل اسناد صادره در کارتابل اسناد

asnad11

asnad21


– عملیات مالی

• امکان ایجاد کنترل‌هایی جهت تایید صحت اطلاعات در صورت‌های مالی
• امكان مرتب سازی اسناد
• امكان قطعی سازی اسناد
• امکان خلاصه سازی مانده ها
• امکان مغایرت یابی بین اسناد و تراکنش ها

amaliat-mali1


ب- سامانه دفتر کل


– حسابها

• امکان تعریف درخت سرفصل چند گانه (MultiGL)
• امکان تعریف خوشه هاي مجازي حساب ها
• امکان تعریف حساب های شعب
• امکان طبقه¬‌بندی پیشرفته حسابها و تعریف تعداد سطوح معین و تفصیلی به صورت نامحدود
• امکان تعریف مراکز بصورت درختی و استفاده تا مرکز n در سطر سند

hesabha1


– عملیات پایان دوره

• امکان صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب‌ها،
• امکان بستن حساب¬‌های موقت و صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه توسط سامانه
• امکان تعریف دوره های مالی

payan-doreh1


– گزارشات

• امکان تهیه گزارشات تراز
• امکان تهیه گزارشات حساب
• امکان تهیه گزارشات اسناد
• امکان تولید گزارشات با استفاده از ابزار گزارش ساز
• امکان استفاده از خوشه های مجازی در گزارشات
• امکان تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
• امکان ارسال اطلاعات به نرم¬افزاهایی همچون Excel و … به منظور تجزیه و تحلیل¬های مالی مورد نظر کاربر
• امکان مرور حساب¬‌ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌¬ها، اسناد حسابداری
• امکان تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌¬ای
• امکان آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب¬ها به صورت ساده و تحلیلی
• امکان تعریف صورت های مالی جدید با استفاده از گزارش ساز
• امکان تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان انباشته، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجه نقد و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی طبق فرمت استاندارد یا براساس نیازهای خاص
• امکان تعریف دوره‌های مختلف جهت تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
• امکان استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی دوره‌های قبل به عنوان ارقام مقایسه‌ای
• امکان تهیه گزارشات ویژه بانک مرکزی
• امکان ورود اطلاعات اسناد ارزی به‌صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و برقراری کنترل‌های لازم
• امکان گزارش‌های ساده و تحلیلی به تفکیک انواع ارز در سطوح معین و تفصیل
• امکان نمایش گزارشات نموداری

gozareshat1


– گزارش ساز

• با استفاده از امکان گزارش ساز می توان تمامی صورت های مالی استاندارد همچون ترازنامه ، گزارش سود و زیان ، صورت جریان و وجوه نقد و همچنین هر نوع صورت مالی دلخواه مدیریت بانک را طراحی کرد . این ماژول دارای قابلیت تعریف
فرمول بر اساس مانده سرفصل ها ، مراکز و خوشه های مجازی حساب می باشد ، علاوه بر آن امکاناتی نظیر آنچه در نرم افزار Excel وجود دارد در این نرم افزار تعبیه شده است .

gozareshsaz1